FERIE & FRAVÆR

Der oplyses om fravær p.g.a. ferie, kurser, møder og lignende på vores telefonsvarer.
sundhed.dk kan du se, hvilke andre øjenlæger der har åbent de pågældende dage.

 

KLINIKKEN ER AKKREDITERET I HENHOLD TIL DEN DANSKE  KVALITETSMODEL 

Se vores flotte rapport hvor der i den sammenfattende konklusion bl.a. står:
Der er gennemført survey med flot resultat, og alle indikatorer er helt opfyldt. Der er arbejdet meget grundigt og målrettet med akkrediteringen.
Klinikkens daglige arbejde er i særdeles høj grad præget af kvalitet og patientsikkerhed.

Klik her for at læse vores rapport

DDKM_akkrediteret_lille_logo

 

Patienttilfredshed

I forbindelse med patienttilfredshedsundersøgelsen i 2017 blev der udarbejdet en rapport, som samlet set er meget tilfredsstillende for klinikken som helhed. Det bemærkes bl.a. under beskrivelsen af de overordnede resultater og samlet tilfredshed, at klinikken scorer over både regions- og landsgennemsnit på spørgsmålet: Er du alt i alt tilfreds med dit besøg her i klinikken?

TILSYNSRAPPORT

15-03-2013 

Sundhedsstyrelsen har som resultat af inspektionsbesøget fundet, at alle målepunkter var opfyldt ved besøget.

PRIVATLIVSPOLITIK

Klinikkens privatlivspolitik