PERSONALE

Øjenlæge Ulrich Langagergaard

 • Lægevidenskabelig kandidateksamen december 1995 fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
 • Uddannet ved øjenafdelingerne i Vejle, Aalborg og Århus
 • Speciallæge i øjensygdomme og øjenkirurgi 1. juli 2003
 • Afdelingslæge på øjenafdelingen Århus Universitetshospital i 4 år
 • Overlæge på øjenafdelingen Regionshospitalet Holstebro i 2,5 år    
 • Medlem af:
  • Lægeforeningen
  • Foreningen af praktiserende speciallæger
  • Dansk Oftalmologisk Selskab
  • Danske Øjenlægers Organisation
  • Dansk Glaukom Selskab
  • European Society of Cataract & Refractive Surgeons
  • Scandinavian Society of Cataract & Refractive Surgeons 

Konsultationssygeplejerske: Jeanette Langagergaard

Klinikassistent: Annemette Fauerholm Ingwersen